จัดหาวัตถุดิบ

กระเบื้องที่ใช้ในการผลิตจะต้องเป็นกระเบื้องเซรามิคที่ถูกเผาด้วยอุณหภูมิประมาณ1150-1280 องศาเซลเซียส ชนิดใดประเภทใดก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยตัวกระเบื้องจะต้องไม่มีตำหนิหรือรอยร้าว รอยบิ่น หรือแตกหัก เมื่อได้มาแล้วต้องเช็ดทำความสะอาด เพื่อไม่ให้ตัวกระเบื้องเกิดความมันและลื่นจากเหงื่อไคล

การวาดหรือเขียนลวดลายเบญจรงค์ลงบนพื้นผิวกระเบื้อง

ลวดลายที่ถูกวาดหรือเขียนขึ้นมาจะต้องถูกวาดหรือเขียนด้วยน้ำทองคุณภาพสูง

การระบายสี

สีที่นำมาระบายเป็นสีเฉพาะที่ใช้ในการผลิตเบญจรงค์ เมื่อได้สีมาแล้วต้องนำมาบดกับน้ำด้วยอัตราส่วนสี 1 ส่วน น้ำ ¼ ส่วน (สีที่ได้มาจะเป็นสีผง) หรือดูความเหมาะสมโดยไม่ให้สีเหลวหรือแห้งเกินไป โดยใช้ครกเซรามิคในการบดหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แล้วจึงนำมาระบายในลวดลายที่ได้วาดหรือเขียนขึ้นมา สีที่ใช้ระบายจะมีหลายสี การระบายต้องขึ้นอยู่กับลวดลายนั้นๆ ว่าจะต้องใช้สีอะไรในการระบายบ้าง แต่หลักๆก็จะใช้อยู่ประมาณ 5 สี หรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม การระบายต้องไม่ให้สีหนาหรือบางเกินไป เพราะถ้าสีหนาจะทำให้สีไม่สุก(ไม่ถึงจุดอิ่มตัวในขณะเผาอบ) แต่ถ้าระบายสีบางเกินไป เมื่อเผาออกมาสีจะไม่สม่ำเสมอดูไม่สวยงาม และต้องไม่ให้สีที่ระบายล้นเส้นทองหรือล้ำเส้นทองออกไปติดหรือชนกับสีอื่น

การอบด้วยความร้อน

เมื่อขั้นตอนการระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องนำมาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งแล้วจึงนำเข้าเตาอบ เพราะเมื่อเผาอบเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อีก ในการวางผลิตภัณฑ์เข้าเตาอบควรเรียงให้ห่างกันประมาณ 0.5-1 เซนติเมตรแต่ต้องระวังอย่าวางผลิตภัณฑ์ให้ติดกันโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สีเกิดความเสียหายได้ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาอบอยู่ระหว่าง 765-780 องศาเซลเซียส ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเผาอบประมาณ 4 ชั่วโมง และเมื่อเผาอบเสร็จแล้วจะต้องปล่อยให้อุณหภูมิลดลงเสียก่อนจึงจะนำเบญจรงค์ออกจากเตาอบได้ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลารวมกันทั้งสิ้นประมาณ 8-10 ชั่วโมง