ปลามงคลเล็ก

MF01216


ปลามงคลเล็กคู่

ชนิดเคลือบ Porcelain

ตัวปลา ลวดลายเกร็ดทอง

ฐานปลา ลวดลายการะเวกพืื้นน้ำเงิน

ราคา/Price :  ตัวล่ะ 4,950   ฿.


รหัสสินค้า: MF01216
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: Weight : 970 g.
กว้าง: W : 11.5 Cm.
ยาว: L : 20 Cm.
สูง: H : 25 Cm.