แมว


แมว เจาะหลัง

สำหรับใส่ดอกไม้ เสียบปากกา หรือตั้งโชว์

ราคา/Price :  ตัวล่ะ 1,340   ฿.


รหัสสินค้า:
ประเภท:
น้ำหนัก: Weight : 150 g.
กว้าง: W : 7 Cm.
ยาว:
สูง: H : 18.9 Cm.