กบบนใบบัว

SK12232F


กบบนใบบัว

ชนิด Porcelain เคลือบศิลาดลแตกลายงา

ขนาดกบ กว้าง 7.5 x สูง 6 Cm. , หนัก 200 g.

ขนาดใบบัว กว้าง 13.2 x สูง 4 Cm. , หนัก 165 g.

รวมหนัก 365 g.

ราคา/Price :  ชุดล่ะ 1,340   ฿.


รหัสสินค้า: SK12232F
ประเภท: Type : Porcelain celadon
น้ำหนัก: Weight : 365 g.
กว้าง:
ยาว:
สูง: