กบยิ้ม

SKS02230


SK03230 - กบยิ้ม No.3 

ชนิด Porcelain เคลือบศิลาดลแตกลายงา

ขนาด กว้าง 12 x ยาว 11.5 x สูง 15.5 Cm. , หนัก 565 g.

ราคา/Price :  1,605   ฿.

..........................................................................................

SK02230  - กบยิ้ม No.2  

ชนิด Porcelain เคลือบศิลาดลแตกลายงา

ขนาด กว้าง 10 x ยาว 9 x สูง 13 Cm. , หนัก 335 g.

ราคา/Price :  1,015   ฿.

..........................................................................................


รหัสสินค้า: SKS02230
ประเภท: Type : Porcelain celadon
น้ำหนัก:
กว้าง:
ยาว:
สูง: