หมูยิ้มกลาง

SP02


หมูยิ้ม กลาง สูง 3 นิ้ว

ลวดลาย องุ่น

ชนิด Porcelain เคลือบศิลาดลแตกลายงา

ราคา/Price :  ตัวล่ะ 750   ฿.

 


รหัสสินค้า: SP02
ประเภท: Type : Porcelain celadon
น้ำหนัก: Weight : 155 g.
กว้าง: W : 7 Cm.
ยาว: L : 7 Cm.
สูง: H : 7.5 Cm.