หมูยิ้มใหญ่

SP03


หมูยิ้ม ใหญ่ สูง 3.5 นิ้ว

ลวดลาย องุ่น

ชนิด Porcelain เคลือบศิลาดลแตกลายงา

ราคา/Price :  ตัวล่ะ 1,015   ฿.


รหัสสินค้า: SP03
ประเภท: Type : Porcelain celadon
น้ำหนัก: Weight : 225 g.
กว้าง: W : 8.8 Cm.
ยาว: L :8.7 Cm.
สูง: H : 9 Cm.